Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacy Policy

   Privacy verklaring Rood met Zwarte Stippen

   Rood met Zwarte Stippen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   1. Contactgegevens

   Rood met Zwarte Stippen
   Donkerstraat 17 
   4063CW Heesselt
   www.roodmetzwartestippen.nl
   [email protected]
   +31 611 711 010

   Sandipa C. van Bruggen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rood met Zwarte Stippen Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

   2. Omgang met persoonsgegevens

   Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Rood met Zwarte Stippen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

   Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

   - wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
   - wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
   - wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
   - wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
   - wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

   In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

   3. Persoonsgegevens die wij verwerken

   Rood met Zwarte Stippen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   - Voor- en achternaam
   - Adresgegevens
   - Telefoonnummer
   - E-mailadres
   - IP-adres
   - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
   - Bankrekeningnummer

   Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.

   4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

   5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

   Rood met Zwarte Stippen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   - Het afhandelen van uw betaling
   - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven
   - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
   - Om goederen en diensten bij u af te leveren
   - Rood met Zwarte Stippen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
   - Rood met Zwarte Stippen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   Registreren van uw Account 

   Wanneer u er in onze webwinkel voor kiest om een account aan te maken moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. 

   Toegang tot uw Account 

   Door u aan te melden voor uw account kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf uw gegevens kunt aanpassen of inzien.

   Contactformulier

   Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. Uw naam, email adres en vraag zijn hierbij verplicht. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.

   Nieuwsbrief

   Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over onze producten en ons bedrijf. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden. 

   Ander contact

   Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:

   • post;
   • e-mail;
   • social media;
   • telefoon.

   6. Geautomatiseerde besluitvorming

   Rood met Zwarte Stippen neemt haar verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rood met Zwarte Stippen) tussen zit. Rood met Zwarte Stippen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
   - Lightspeed platform voor webwinkel
   - DMWS voor checkout
   - Hello dialog voor nieuwsbrief verwerking
   - Mollie voor betalingsafhandelingen
   - Parcel Pro voor verzendverwerking met Fietskoeriers.nl
   - My Parcel voor verzendverwerking met PostNL

   7. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

   Rood met Zwarte Stippen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren onze wettelijke plicht voor het bewaren van persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan onze fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

   8. Delen van persoonsgegevens met derden

   Rood met Zwarte Stippen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rood met Zwarte Stippen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van onze website, applicaties en crm, incassobureaus.

   Met uw toestemming

   Daarnaast verstrekt Rood met Zwarte Stippen uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen. Dit doen wij alleen na u te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming. Een voorbeeld hiervan is uw inschrijving op onze nieuwsbrief.

   9. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

   Rood met Zwarte Stippen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rood met Zwarte Stippen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

   Google Analytics

   Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. 

   10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rood met Zwarte Stippen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

   Autoriteit Persoonsgegevens

   Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

   11. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

   Rood met Zwarte Stippen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

   12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

   Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »